“Youth For Youth. Step Up.” 2017-2020


Biedrība KĒFA realizē Strateģisko Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Youth For Youth. Step Up.” (Jaunieši Jauniešiem. Solis uz priekšu.), kas ir balstīts uz neformālo izglītību.

Vairāk par mūsu projektu vari uzzināt griežoties pie mums, bet par citam Erasmus+ programmas iespējam varēsi uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā!

Projekta ietvaros tiek veicināta sociālā jauniešu iekļaušanas un EBD ietekmes paplašināšana Latvijā caur aktivitāšu ciklu priekš 1604 personām (bērniem un jauniešiem no 6 līdz 30 gadiem, vecākiem).

Projekta ietvaros tiek realizēta:

  • 12 EBD brīvprātīgo uzņemšana, 
  • brīvprātīgo atbalsta un apmācību pasākumi, 
  • jauniešu nosūtīšana EBD uz citām valstīm, 
  • jauno organizāciju akreditācija un atbalsts uzņemšanā, 
  • pētījums par vislielākajiem jauniešu izaicinājumiem profesijas izvēlē, 
  • jauniešu 8KAYCOM nometne 8 mūžizglītības pamatkompetenču attīstībai, 
  • “Master Guide” nometne jaunatnes darbiniekiem,  
  • NEET jauniešu iesaistīšana brīvprātīgajā darbā, 
  • citi 43 tematiskie pasākumi. 

Aktivitātēs tiek izmantotas neformālās izglītības metodes – darbnīcas, meistarklases, spēles, diskusijas, mācīšanās no pieredzes un pieredzes apmaiņa, mentorings u.c.

Projekts „Youth For Youth. StepUP.” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. #YFYStepUp #ErasmusPlusLV #JSPA