“Youth For Youth 2” 2016-2017


Biedrība KĒFA realizēja Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Youth For Youth 2” (“Jaunieši Jauniešiem 2”), kas ir balstīts uz neformālo izglītību.

Ši projekta ietvaros mēs savā organizācijā esam uzņemuši brīvprātīgo no Ukrainas uz veselu gadu – no 2017. gada februāra līdz 2018. gada janvārim.

Vairāk par mūsu projektu vari uzzināt griežoties pie mums, bet par citam Erasmus+ programmas iespējam varēsi uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā!