“Youth For Youth” 2015-2016


Biedrība KĒFA realizēja Erasmus+ Eiropas Brīvprātīgā darba projektu “Youth For Youth” (Jaunieši Jauniešiem), kas ir balstīts uz neformālo izglītību.

Ši projekta ietvaros mēs savā organizācijā esam uzņēmuši brīvprātīgo no Ukrainas uz veselu gadu – no 2015. gada septembrim līdz 2016. gada augustam, ka arī tika izstradāta jauna spēle par veselīgu dzīvesveidu "Veselības aplis"

Šeit var lasīt brīvprātīgās iespaidus par darbošanos projektā: kefalilia.wix.com/evs-riga

Vairāk par mūsu projektu vari uzzināt griežoties pie mums, bet par citam Erasmus+ programmas iespējam varēsi uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā!