Ceļa meklētāji

Ceļa Meklētāji (no angļu val. "Pathfinders") ir starptautiska programma, kas domāta pusaudžiem no 10-15 gadu vecumam. Ceļa meklētāju klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Programmas pamatā ir vēlme attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības.

Mēs realizējam šo programmu Rīgas Ceļa Meklētāju klubā “ИСКАТЕЛЬ”.