Ģimenes sporta svētki “Mamma, tētis, es Sportlandijā”

Pasākuma mērķis ir ne tikai ģimeņu saliedēšana un veselīga, aktīva un sportiska dzīvesveida popularizēšana. Rezultātā tiek saliedētas ne tikai ģimenes savā starpā, bet arī sabiedrības dažādas sociālās grupas.

Spēles ir veidotas tā, lai veicinātu ģimeņu sadarbību sava starpā, kā arī jaunu draugu iegūšanu spēļu laikā. Brīvais laiks tiek pavadīts lietderīgi, līdz ar ko mazinās risks, kuram ir pakļauti bērni un pusaudži no sociālās atstumtības riska grupām. Tiek veicināts iecietības un morālo vērtību līmenis ģimenēs.

Ģimenes sporta svētki 2018. gadā ir arī veltījums Latvijas 100 gadei, jo ģimenes ir mūsu valsts vērtība un bērni - tās nākotne!

Sportlandija 2018 


Sportlandija 2017 


Sportlandija 2016