"Es izvēlos dzīvi"


Šī programma orientēta apmācīt apzināti atteikties no narkotiskām vielām, iemācīties rūpēties par savu veselību, kā arī sadarbības iemaņu attīstību un līdera īpašību stiprināšanu. Nodarbību mērķis - veidot pareizu sapratni par atkarībām un veselīgu dzīves veidu, arī pareizu motivāciju apzinātai izvēlei. Programma paredzēta 10-15 g.v. pusaudžiem. Sastāv no trim nodarbībām – katrā ir gan informatīva daļa, gan interaktīva galda spēle, kas māca izvērtēt izaicinājumus un paredzēt to sekas.