„Youth For Youth. StepUP.”

Erasmus+ Eiropas brīvpratīgā darba projekts Nr. 2017-2-LV02-KA135-001784

Dotāciju pieškira Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Projekta ilgums ir 36 mēneši.

 

Mērķis:

Projekta mērķis ir sistemātiskā veidā veicināt sociālo iekļaušanu jauniešu vidū organizējot no 01.09.2017 līdz 31.08.2020 aktivitāšu ciklu priekš 1604 personām - bērniem, jauniešiem, vecākiem.

 

 

Kāpēc?

Statiska liecina, ka Latvijā bērniem un jauniešiem vecumā 16 - 24 gadi 33.5% un 25 - 29 gadi 18.7%  ir risks dzīvot nabadzībā vai sociālā atstumtībā. Latvijā 15% 15-29 gadīgo jauniešu ir NEET, jeb aptuveni 63 000 jauniešu šobrīd nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne apmācībās.

 

Būtiskākie faktori, kas palielina jauniešu vidū risku dzīvot nabadzībā vai sociālā atstumtība ir:

 • Nelabvēlīga vide ģimenēs
 • Ķīmiskās un psiholoģiskās atkarības (Latvijā vecumā no 15 līdz 16 gadiem: 80% skolēnu kaut reizi dzīves laikā bija smēķējuši, 35% ir regulāra alkohola lietošanas pieredze; 22% ir pamēģinājuši narkotikas)
 • Profesionālo un personisko kompetenču trūkums

 

Kā?

Tiks veicināta jauniešu sociālā iekļaušana: brīvprātīgo vidū caur iespēju attīstīt savas kompetences un paplašinot redzesloku un aktivitāšu mērķa auditorijai caur dalību dažādās aktivitātēs, kas tiks organizētas šī projekta ietvaros.

 

Ko mēs darīsim?

„Youth For Youth. StepUP.” no 01.09.2017 līdz 31.08.2020 projekta ietvaros realizēsim šādas aktivitātes:

 • 12 Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo uzņemšanu no citām valstīm;
 • 12 vietējo jauniešu-bezdarbnieku iesaistīšanu brīvprātīgajā darbā, rezultātā viņi iegūst arī darbam nepieciešamas prasmes;
 • Iknedēļas nodarbības pusaudžiem “Ceļa meklētāju” klubā;
 • Akcijas „Es izvēlos dzīvi!” skolās par smēķēšanas, alkohola un narkotisko vielu lietošanas sekām;
 • Atbalsta pasākumus jauniešiem par profesijas izvēli;
 • Atbalsta pasākumus vecākiem par mūsdienu bērnu audzināšanu;
 • Jauniešu nometnes 8 mūžizglītības kompetenču attīstībai (soft skills);
 • “Master Guide” nometnes jaunatnes darbiniekiem;
 • Katrs brīvprātīgais istēno pats savu nelielu sociālo projektu;
 • Citus 43 pasākumus.

 

Kopējā projekta summa 36 mēnešiem: 61 506.42 EUR

Priekšfinansējums: 80% - 49 205.14 EUR

Nepieciešamais līdzfinansējums projektam: 20% - 12 301.28 EUR

 


 

“Youth For Youth. StepUP.” detaļās

 

12 Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgo uzņemšanu no citām valstīm

Eiropas Brīvprātīgā darbs ir neformālās izglītības aktivitāte – brīvprātīgie no citām valstīm atbrauc uz Latviju un darbojoties mūsu organizācijā var ne tikai kalpot sabiedrībai un realizēt noderīgas aktivitātes, bet arī vienlaikus viņi iegūst pieredzi.

 

Projektā 3 gadu laikā ir paredzēts uzņemt 12 brīvprātīgos no citām valstīm:

●        Katrā gadā 2 brīvprātīgie uz gadu un vel 2 brīvprātīgie uz mēnešiem

 

Katram brīvprātīgām tiek nodrošināts:

●        dzīvesvieta,

●        vietējais transports,

●        ēdināšana,

●        vīza,

●        transports no mājas uz Latviju un atpakaļ,

●        nepieciešamie materiāli aktivitātēm.

 

Jau uzņemto brīvprātīgo iespaidi:

2017-2018 Maksim: https://goo.gl/CjHuXU

2017-2018 Ekaterina K.: https://youtu.be/9nd410AY11Q

2017-2018 Pavel: https://youtu.be/cNe-HueaLtg

2018–2019 Ekaterina R.: https://kefaekaterinar.wixsite.com/mysite

2019 Valentina: https://youtu.be/YWCfTVHTEKk

2019-2020 Olesia: https://kefaolesya.wixsite.com/volunteerblog

 

“Ceļa Meklētāju” kluba nodarbības tās ir iknedēļas nodarbības, sezonā: septembris maijs. “Ceļa Meklētāju” klubs - ir daudzpusēji izglītojoša programma, izstrādāta tieši pusaudžiem no 10 līdz 15 gadiem. Programmas mērķis ir veicināt harmonisku fizisku, emocionālo, garīgo un intelektuālo izaugsmi.

Katras nodarbības galvenās daļas ir:

Atklāšana – visi dalībnieki nostājās ierindā, tiek pateikti ziņojumi un atzīmēti klātesošie, nodziedāta CM kluba himna;

“Dzīves stunda” – bērni tiek sadalīti pēc vecuma grupām un ar diskusiju, spēļu, skeču, darba grupām u.c. pusaudžiem saistošām metodēm, mācās par dažādām tēmām (sociālajā un veselīgā dzīvesveida jomās), kas ir aktuāli priekš viņu vecuma grupas.

Spēles – stafetes, komandas spēles, sacensības u. c. aktīvas spēles ārā;

Mūzika – muzicēšana un dziedāšana attīsta prāta spējas, veicina endorfīnu izstrādi organismā, ka arī trenē plaušas un attīra elpceļus;

Specializācija – jaunieši apgūst jaunas praktiskās iemaņas, izejot 4-6 nodarbību kursu par konkrēto jomu.

Tējas pauze – noslēgumā pie galda ar tēju un uzkodām katrs pēc kārtas izsaka, kas nodarbībās patika, un kas apbēdināja. Ar saviem iespaidiem dalās visi – gan bērni, gan pieaugušie, līdz ar ko tas veicina savstarpējo saprašanos, cieņu un vienotību.

Plānots, ka CM kluba nodarbības kopā apmeklēs vismaz 60 bērni.

 

Akcija „Es izvēlos dzīvi!” skolās - šajā laikā tiks realizēta akcija „Es izvēlos dzīvi!” Rīgas skolās. Izmantojot Erasmus+ „Youth for Youth” projekta laikā izveidoto programmu par veselīgu dzīvesveidu 15 klases tiks informētas par alkohola, narkotiku lietošanas un smēķēšanas sēkām, un par alternatīvu tām – veselīga dzīvesveida principiem un interesantām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Katra nodarbība ar vienu klasi ilgst 45 minūtes un sastāv no vairākām daļām:

 1. Ledus laušanas spēle
 2. Prezentācija & diskusija
 3. Galda spēle „Es izvēlos dzīvi!”

„Es izvēlos dzīvi!” spēles laikā bērni tiek sadalīti grupās, katrai grupai pievienojās līderis – iepriekš apmācītājs spēles vadītājs. Katram dalībniekam ir savs spēļu kauliņš, kas attēlo izdomāto draugu, kurš spēles gaitā metot metamo kauliņu nokļūst dažādās dzīves situācijās. Spēlēs mērķis ir aizraujošajā veidā nostiprināt jaunu informāciju, ko dalībnieki iegūst prezentāciju un diskusiju laikā.

Katrā klasē plānotas 3 nodarbības x 15 klasēs = 45 nodarbības priekš kopā 450 bērniem.


Pētījums "Vislielākie jauniešu izaicinājumi profesijas izvēlē"

Pētījuma ietvaros tiks aptaujāti vismaz 100 jaunieši.

Mērķis: izzināt, ar kādiem izaicinājumiem profesijas izvēles procesā jauniešiem ir visgrūtāk tikt galā.

Tālāk kopā ar speciālistiem – jaunatnes darbiniekiem, karjeras konsultantiem, personāla atlases speciālistiem, tiks meklētas atbildes un sastādīti praktiski padomi un risinājumi šai problēmai, ka arī vēlāk tiks prezentēti jauniešiem pasākuma „Vislielākie jauniešu izaicinājumi profesijas izvēlē” ietvaros.

Pasākuma programma tiks veidota maksimāli atbildot uz aktuāliem jautājumiem EDB prizmā.


Pētījums "Vislielākie vecāku izaicinājumi bērnu audzināšanas procesā"

Pētījuma ietvaros tiks aptaujāti vismaz 100 vecāki.

Mērķis: izzināt, ar kādiem izaicinājumiem audzināšanas procesā mūsdienu vecākiem ir visgrūtāk tikt galā.

Tālāk kopā ar speciālistiem – psihologiem, sociāliem darbiniekiem un pedagogiem tiks meklēti praktiskie risinājumi un padomi priekš vecākiem un notiks pasākums priekš vecākiem „Efektīvākas mūsdienu bērnu audzināšanas metodes”

Pasākuma programma tiks veidota maksimāli atbildot uz aktuāliem jautājumiem, kas tiks noskaidroti pētījumā.

 

“8KAYCOM” camp ir dienas nometnes tipa 9-dienu brīvlaika pasākums priekš jauniešiem. Tā ietvaros tiks izmantotas izglītojošās spēles, kas ir izveidotas Erasmus+ KA2 projekta “Enterprising and Surprising through 8 Key Competences” ietvaros, ka arī citas spēles un uzdevumi, kas palīdzēs jauniešiem attīstīt savas profesionālās un personīgās kompetences.

http://www.8competencesgame.com

Galvenais uzsvars tiks likts uz 8 pamatkompetencēm:

1. Saziņa dzimtajā valodā

2. Komunikācija svešvalodās

3. Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās

4. Digitālās prasmes

5. Mācīšanās mācīties

6. Sociālās un pilsoniskās prasmes

7. Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība

8. Kultūras izpratne un izpausme

Ir plānotas 3 “8KAYCOM” camp  sezonas x 9 dienas ar 20 dalībniekiem katrā. Kopā: 60 jaunieši.

 

 

“Master Guide” nometne ir trīs dienu apmācības priekš jaunatnes darbiniekiem. Mērķis – apgūt jaunās neformālās izglītības metodes darbā ar jauniešiem.

Paši jaunatnes darbinieki dalīsies ar savā darba efektīvākām metodēm, notiks “prāta vētras”aktuālo jautājumu risināšanā un arī tika pieaicināti speciālisti no malas – jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, dažādu iemaņu instruktori.

Ir plānotas trīs nometnes x 10 dalībniekiem katrā. Kopā 30 dalībnieki.

 

NEET jauniešu iesaistīšana brīvprātīgajā darbā Ir plānots iesaistīt NEET jauniešus – tas ir tos, kuri nestrādā un nemācās, kuri ka brīvprātīgie darbosies līdzās ar EBD brīvprātīgiem. Tas uzlabos viņu personīgās un profesionālās kompetences, paplašinās redzes loku, palīdzēs iepazīt citu kultūru un valodu, ka arī iedrošinās aktīvākai līdzdalībai sabiedrībā. Tas kopumā veicinās šo jauniešu iesaistīšanos un sociālo iekļaušanos.

Katrs NEET jaunietis tiks iesaistīts pasākumos vismaz uz 80 stundām.

Projekta laikā ir plānots uzņemt 12 EBD brīvprātīgos un 12 vietējos NEET jauniešus.

 

Savs projekts – laiks brīvprātīgo personīgajiem projektiem. Brīvprātīgie tiks mudināti  realizēt arī kādu savu projektu, piemēram tas var būt kāds interešu klubs, valodas klubiņš, pasākums vai akcija. Tas ir atkarīgs no brīvprātīgā spējam un interesēm, galvenais lai tas saskan ar Biedrības “KĒFA” mērķiem.


Īpašie pasākumi:

Pasākums apraksts

Plānotais dalībnieku skaits :

Pasākumu skaits:

Plānotais dalībnieku skaits  kopā:

Ģimenes sporta diena „Mamma, Tētis, Es SPORTlandija”.

Bērni tiek aicināti ar vecākiem, dažreiz atbrauc pat trīs paaudžu pārstāvji. Aktivitātes ir sportiskas, bet ir veidotās speciāli tā, lai uzdevumos var piedalīties visu vecumu dalībnieki un tie veicinātu komandas vienotību. Tas ir vienas dienas pasākums un ar mērķi veicināt saliedētību, sportisko un veselīgo dzīvesveidu ģimenēs.

100

3

300

Ģimeņu plostu brauciens ar mērķi veicināt saliedētību ģimenēs, paplašināt zināšanas par Latvijas vēsturi un dabu, popularizēt aktīvo atpūtu. Brauciens ilgst 1 dienu.

15

2

30

Jauniešu plostu brauciens ar mērķi veicināt sadraudzību un sadarbību jauniešu starpā, veicināt sevis un apkārtējo iepazīšanu un sociālo kompetenču attīstību, veicināt sociālos iekļaušanos caur team-building programmu. Brauciens ilgst 3-5 dienas, atkarībā no valsts brīvdienām. Nakšņošana notiek teltīs.

15

3

45

Vasaras bērni izdzīvošanas „Ceļa Meklētāju”nometne. Tā ir 8 dienu telšu nometne, ko rīko Biedrība „Ceļa Meklētāji”. Tajā reizi gadā satiekas visi Latvijas 25 klubi, kas gada garumā realizē CM programmu iknedēļas nodarbībās. Nometnes laikā bērniem tiek nodrošināta daudzpusīga programma, notiek dažādas specializācijas, kopīgas sanāksmes, konkursi, pārgājiens. Mēs kopā ar brīvprātīgo komandu esam atbildīgi par mūsu kluba bērnu pavadīšanu visas dienas garumā, ka arī par daļu no programmas – vadam specializācijas, kopīgas spēles, gatavojam ēst un uzkopjam koplietošanas telpas. Tas ir pasākums priekš bērniem no 6 līdz 15 gadiem, bet lai tas varētu notikt liela brīvprātīgo komanda strādā pie tā katru dienu.

30

3

90

„Kruts Maršruts” ir pilsētas iepazīšanas - orientēšanas spēle, kuras laikā bērni un jaunieši no dažādām piesētām sadraudzējās savā starpa, iepazīst pilsētu, kultūras pieminekļus un uzzina interesantus faktus par tiem. 1 dienas pasākums.

20

3

60

ES un kaimiņvalsts tradīciju, kultūras un vēstures iepazīšanas aktivitāti sagatavos brīvprātīgie lai iepazīstinātu vairāk ar sava reģiona kultūru.

15

6

90

Starptautiskā brīvprātīgo diena - īpašs pasākums veltīts mūsu esošiem brīvprātīgiem, kas sastāv no brīvprātīgo apbalvošanas, par gadu padarītā apkopošanas un informēšanas par jaunām iespējam iesaistīties vietējā un Eiropas brīvprātīgajā darbā

15

2

30

Pasākumi priekš jauniešiem, kuri vel nav piedalījušies EBD projektos, bet potenciāli to varētu darīt, par EBD ka instrumentu profesionālo un personīgo kompetenču uzlabošanai un mūsu pieredzi tajā.
Pasākums programma tiks veidota maksimāli atbildot uz aktuāliem jautājumiem, kas tiks noskaidroti pētījumā "Vislielākie jauniešu izaicinājumiem profesijas izvēlē", kas tiks veikts ar jauniešiem.

50

3

150

Semināri par EBD būtību un mūsu pieredzi tajā kopā priekš NVO pārstāvjiem, kuri organizācijas nav piedalījušās EBD projektos, bet to potenciāli varētu darīt

10

3

30

Rezultātu izplatīšanas pasākumi nosūtošas organizācijas valstī priekš jauniešiem, ko izstrādās pats brīvprātīgs ar nosūtošās organizācijas palīdzību.

10

12

120

Pasākumi priekš vecākiem „Efektīvākas mūsdienu bērnu audzināšanas metodes”
Pasākums programma tiks veidota maksimāli atbildot uz aktuāliem jautājumiem, kas tiks noskaidroti pētījumā "Vislielākie vecāku izaicinājumi bērnu audzināšanas procesā", kas tiks veikts ar vecākiem.

10

3

30

Kopā:

-

43

975