"GENERATION Z. BE READY." 

"GENERATION Z. BE READY."  projekta mērķis ir no 2018. gada septembra līdz 2020. gada augustam paaugstināt jaunatnes organizāciju kapacitāti un neformālās izglītības kvalitāti darbā ar jauniešiem un sniegt atbalstu jaunatnes darbiniekiem Latvijā un Lietuvā, apmainoties ar pieredzi un efektīvam neformālās izglītības metodēm un izstrādāt “instrumentu komplektu” 60 aktivitātēm pa 90 minūtēm latviešu, lietuviešu un krievu valodā priekš 14-16 gadus veciem jauniešiem.

Instrumentu komplekts sastāvēs no galda spēlēm, dažāda veida videomateriāliem, prezentācijām,lomu spēlēm, rokdarbiem un citiem NFE izglītības metodēm, kas palīdzēs darboties ar jauniešiem maksimāli kvalitātītei, patērējot uz sagatavošanu minimālo laiku.

Projekta nosaukums “GENERATION Z. BE READY.” atspoguļo tā ideju – palīdzēt jaunatnes darbiniekiem būt maksimāli gataviem darbā ar mūsdienu paaudzes jauniešiem. Mēs gribam nevis sarakstīt kartējos garos metodiskos norādījumus, bet piedāvāt jaunatnes darbiniekiem maksimāli gatavus lietošanai rīkus.

Izstrādātas aktivitātes tiks vērstas uz daudzpusēju jaunieši attīstību, kas rezultātā veicinās to sociālo iekļaušanos un mazinās atstumtības risku. Mēs vēlamies izstrādāt saistošas un atraktīvas metodes darbā ar jauniešiem, jo tas palīdzēs veiksmīgāk iesaistīt NFI aktivitātēs jauniešus no riska grupas.

Statistika liecina, ka tikai 4.4% jauniešu 15-29 gadu vecumā Latvijā un 6.5% Lietuvā iesaistās neformālās izglītības pasākumos, kas ir zem vidējā ES radītāja – 11.4%. Viens no galvenajiem zemas jauniešu iesaistīšanas iemesliem ir nepietiekamā neformālās izglītības (NFE - Non-formal education) kvalitāte un tas īstenotāju kapacitātes trūkums.

Būtiskākie faktori, kas bremzē efektīvu darbu jaunatne jomā:

 • • Jaunatnes darbinieku trūkums
 • • Jaunatnes darbinieku/organizāciju saiknes trūkums ar jauniešiem – tikai 6% gadījumos jaunieši
 • min jaunatnes darbiniekus ka informācijas kanālus, ko jaunieši ikdienā izmanto informācijas ieguvei
 • par dažādām iespējām izglītībā, brīvajā laikā, nodarbinātībā un citos ar jauniešiem saistītos
 • jautājumos
 • • NFE metožu trūkums jaunatnes darbiniekiem
 • Nepietiekamā NFE kvalitāte un tas īstenotāju kapacitātes trūkums izraisa šādas problēmas:
 • • Zems jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanas līmenis - tikai 60% jauniešu piedalās interešu pulciņos
 • un tikai 33% ir iesaistīti jaunatnes organizācijās
 • • Jauniešu kompetenču trūkums
 • • Augsts nabadzības un sociālās atstumtības risks jauniešu vidū - Latvijā 39% un Lietuvā 31% un
 • tas ir viens no augstākajiem rādītājiem ES, kur vidējais rādītājs - 28%.


Projekta ietvaros ir plānots:

 1. Izpētīt kādā veidā jaunieši labāk uztver informāciju un kādas tēmas viņiem vairāk interesē.
 2. Ņemot vērā rezultātus sagatavot “instrumentu komplektu” atraktīvam aktivitātem lai jaunieši apgūtu vajadzīgās iemaņas caur viņu interesējošām tēmām un efektīvākām metodēm.
 3. Apkopotos pētījumā rezultātus un rīkus līdzdalīt ar citām jauniešu darbā iesaistītām organizācijām Latvijā, Lietuvā un krievu valodā runājošiem citās ES valstīs.

Projekta dalībnieki ir brīvprātīgie un darbinieki no visām trim organizācijām - Ceļa Meklētāji, Kēfa un Kartu Saldu.

Plānojam, ka projektu īstenošanas rezultātā:

 1. Paaugstināsies jauniešu iniciatīvas un iesaistīšanas līmenis
 2. Paaugstināsies jauniešu kompetences
 3. Pazemināsies nabadzības un sociālās atstumtības risks