NVA „Jauniešu garantijas’’


Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru esam realizejuši atbalsta pasākumus „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā ESF projektā „Jauniešu garantijas’’ Nr.7.2.1.1/15/I/001 ar mērķi sekmēt jauniešu bezdarbnieku pāreju uz nodarbinātību.

Šī projekta ietvaros no 2015. gada līdz 2018. gadam biedrībā “KĒFA” uzņēma 35 jauniešus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, sniedzot atbalstu jauniešu darbam sabiedrības labā. Katrs jaunietis bija iesaistīts uz laiku no 1 līdz 6 mēnešiem, ka rezultāta ne tikai kalpoja sabiedrībai, bet arī apguva darbam nepieciešamo iemaņas!